Espanya federal, Espanya plurilingüe

manifest-cast

“Espanya ha de reconèixer i promoure la seva realitat plurilingüe”

L’Espanya federal que defensem els socialistes assumeix sense complexos la seva diversitat. Una diversitat que s’expressa per exemple en el seu plurilingüisme: el 47% dels ciutadans i ciutadanes espanyols viuen en territoris bilingües o multilingües.  Per això, els senadors i senadores socialistes catalans hem presentat una proposició de Llei (Ley Orgánica de Reconocimiento y Amparo de la Pluralidad Lingüística de España) que, emparant-se en allò que sanciona la Constitució Espanyola en el seu article 3 i més enllà d’allò que estableixen 9 Estatuts d’Autonomia per a les seves respectives Comunitats Autònomes (cooficialitat, ensenyament…), reconegui explícitament i faci tangible en totes les institucions de l’Estat que compartim el plurilingüisme d’Espanya. Una llei que defensi i promogui a tot Espanya totes les llengües que s’hi parlen, siguin oficials o no, com a patrimoni cultural que ens identifica i ens fa més cultes i més lliures.

D’aquí unes quantes setmanes el Ple del SENAT decidirà si pren en consideració aquesta proposició de llei. Per afrontar aquest debat en el Ple, m’agradaria poder comptar amb totes les aportacions que vulgueu fer-me: propostes per millorar la llei, arguments per a la discussió… Podeu fer efectiva aquesta participació a la Plataforma de Debat Obert del PSC Barcelona. (Si no en sou usuaris, només cal un registre previ que podeu sol·licitar-me per correu electrònic a cmarti@pscbarcelona.cat ).