Herència digital i dret a l’oblit

El debat sobre l’herència digital va arribar al ple del Senat de la mà d’una moció del PP. Com a portaveu de l’Entesa pel Progrés de Catalunya vaig defensar que era imprescindible incorporar-hi la memoria digital i el dret al oblit, perquè configuren un tot en relació a la nostra identitat a la xarxa ara que ja no podem entendre Internet sinó com una extensió del món real. Com és habitual el PP no va acceptar ni una esmena a la seva moció, i va mantenir-la centrada exclusivament en el llegat dels bens digitals.